Xét tuyển đại học: Điểm cao nhưng vẫn trượt, thí sinh có còn cơ hội vào ngành "hot" đợt bổ sung?

08.10.2020 | 09:08 AM