1/4 số người trẻ nhập viện do COVID-19 bị viêm phổi

23.09.2020 | 10:50 AM