Danh sách 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV

05.05.2021 | 09:50 AM

Công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

27.04.2021 | 19:51 PM

100 người tái ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

16.04.2021 | 14:33 PM