Dự kiến số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XV ở 63 tỉnh, thành

01.03.2021 | 09:55 AM

Công chức ứng cử đại biểu Quốc hội cần điều kiện gì?

28.02.2021 | 07:44 AM

Đại biểu QH và HĐND: Người ứng cử lần đầu ít nhất tham gia trọn một khóa

27.02.2021 | 09:08 AM

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

24.02.2021 | 08:16 AM

Giám sát chặt chẽ hồ sơ, lý lịch người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

23.02.2021 | 09:04 AM

Hội nghị quốc phòng quốc tế tại UAE thu hút hơn 1.000 đại biểu quốc tế

21.02.2021 | 20:50 PM

Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

21.02.2021 | 08:49 AM