Cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho Đại úy Công an hy sinh khi cứu dân

24.10.2020 | 09:05 AM