Dệt may và da giày có nhiều cơ hội bứt phá sau dịch Covid-19

14.12.2020 | 08:51 AM

Ngành dệt may và da giày hướng đến phát triển bền vững

13.12.2020 | 17:02 PM

Dệt may tiếp tục gặp khó, da giày có cơ khởi sắc

01.11.2020 | 15:18 PM

Xuất khẩu da giày có thể chỉ đạt 15 tỷ USD trong năm 2020

01.07.2020 | 20:59 PM

DN dệt may, da giày đang "đau đầu" với bài toán lao động, việc làm

23.06.2020 | 16:28 PM

Thực thi EVFTA: Bài toán nguồn nguyên liệu cho dệt may, da giày

07.06.2020 | 07:17 AM