Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các khu cách ly tập trung

09.05.2021 | 17:01 PM