Giá vàng biến động khi Mỹ bắt đầu tiêm vaccine Covid-19

15.12.2020 | 09:05 AM