Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

08.04.2021 | 16:59 PM

Đồng chí Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

08.04.2021 | 14:27 PM

Thủ tướng trình danh sách kiện toàn 2 Phó Thủ tướng, 12 thành viên Chính phủ

07.04.2021 | 20:11 PM

Đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

05.04.2021 | 16:49 PM

Hôm nay, Quốc hội kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

05.04.2021 | 07:42 AM

Kiện toàn bộ máy Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

04.04.2021 | 15:44 PM

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2021

03.04.2021 | 19:28 PM

Đề cử đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chức vụ Chủ tịch nước

02.04.2021 | 18:13 PM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không khí làm ăn kinh doanh khởi sắc hơn

31.03.2021 | 19:10 PM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021

31.03.2021 | 15:44 PM

Quốc hội bắt đầu quy trình nhân sự chủ chốt Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

30.03.2021 | 08:22 AM

Đại biểu Quốc hội: Chính phủ cần có đột phá trong tổ chức

29.03.2021 | 20:23 PM

"Thành công của Chính phủ rất nhiều, nhưng có một thành công kỳ tích"

29.03.2021 | 14:15 PM

Người dân hưởng lợi gì khi sử dụng căn cước công dân gắn chíp?

28.03.2021 | 16:49 PM

Quốc hội xem xét, quyết định nhân sự Nhà nước

28.03.2021 | 15:37 PM