Liên Hợp Quốc kêu gọi ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc

23.09.2020 | 10:47 AM

Mỹ tố Trung Quốc “khiêu chiến” trên mọi mặt trận: Chiến tranh Lạnh cận kề?

22.05.2020 | 16:42 PM