Thận nhân tạo 3D mang đến hy vọng cho bệnh nhân ghép tạng

24.11.2020 | 11:00 AM