Gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông

19.01.2021 | 10:46 AM

Chuyển 2 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông sang đầu tư công

11.01.2021 | 15:43 PM

Có hai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam không có nhà đầu tư

06.10.2020 | 14:55 PM

Cao tốc Bắc-Nam sắp xong mặt bằng, tháng 9 có thể khởi công?

26.06.2020 | 16:58 PM

Quốc hội thông qua Nghị quyết đầu tư một số đoạn cao tốc Bắc-Nam

19.06.2020 | 10:55 AM