Có hai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam không có nhà đầu tư

06.10.2020 | 14:55 PM

Cao tốc Bắc-Nam sắp xong mặt bằng, tháng 9 có thể khởi công?

26.06.2020 | 16:58 PM

Quốc hội thông qua Nghị quyết đầu tư một số đoạn cao tốc Bắc-Nam

19.06.2020 | 10:55 AM

Chuyển 8 dự án cao tốc Bắc-Nam và Mỹ Thuận-Cần Thơ sang đầu tư công

08.04.2020 | 21:35 PM