Đồng chí Bùi Hoàng Hà thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình chính sách tại huyện Yên Mô

24.07.2020 | 18:48 PM