302 đại biểu Quốc hội không đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ

17.11.2020 | 15:57 PM

Băn khoăn việc chuyển quản lý đào tạo lái xe sang Bộ Công an

14.11.2020 | 08:48 AM

Thủ tướng: "Cán bộ, chiến sỹ Công an phải thấm nhuần nhận thức còn Đảng là còn mình"

12.10.2020 | 20:24 PM

Bộ Công an sẽ xã hội hóa công tác đào tạo, sát hạch lái xe như thế nào?

05.10.2020 | 09:36 AM

Bộ Công an: Chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Đức Chung

03.10.2020 | 06:45 AM

Bộ Chính trị cho ý kiến về văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Công an

21.09.2020 | 16:34 PM

Băn khoăn về việc "tách" Luật Giao thông đường bộ

15.09.2020 | 21:07 PM

Công an xã dôi dư sẽ vào Lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở

11.09.2020 | 20:40 PM

Thứ trưởng Bộ Công an: Xử lý việc tụ tập rượu chè, cờ bạc mùa dịch

28.08.2020 | 10:45 AM

Bộ Công an: Ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến 3 vụ án

11.08.2020 | 20:44 PM