Quảng Ninh đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng người sử dụng Bluezone

23.08.2020 | 20:20 PM

Truy vết 261 trường hợp F2 tại Hải Dương nhờ ứng dụng Bluezone

17.08.2020 | 16:33 PM

Bluezone đi được “nửa đường” truy vết tối ưu với dịch Covid-19

11.08.2020 | 15:04 PM

Thủ tướng kêu gọi người dân cài ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch

07.08.2020 | 14:22 PM