Dự kiến số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XV ở 63 tỉnh, thành

01.03.2021 | 09:55 AM

Phó Chủ tịch Mặt trận Hầu A Lềnh: "Cửa" dành cho người tự ứng cử còn rất rộng

01.03.2021 | 08:35 AM

Công chức ứng cử đại biểu Quốc hội cần điều kiện gì?

28.02.2021 | 07:44 AM

Đại biểu QH và HĐND: Người ứng cử lần đầu ít nhất tham gia trọn một khóa

27.02.2021 | 09:08 AM

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

24.02.2021 | 08:16 AM

1.076 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV sau Hội nghị hiệp thương lần 1

23.02.2021 | 20:44 PM