Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

10.05.2021 | 18:18 PM