Bão số 7 giật cấp 12 sẽ đổ bộ vào đất liền trong trưa và chiều mai

13.10.2020 | 11:03 AM