Thủ tướng cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ tại Thủy điện Rào Trăng 3

16.10.2020 | 20:58 PM

Đề nghị tặng thưởng Huân Chương và thăng quân hàm cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh

16.10.2020 | 08:21 AM

Danh tính 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ ở Rào Trăng 3

15.10.2020 | 22:05 PM

Đã tiếp cận hiện trường 13 cán bộ chiến sĩ đi cứu nạn gặp nạn ở Rào Trăng 3

14.10.2020 | 20:00 PM