NSND Thúy Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam

Thứ 3, 14.01.2020 | 08:38:21
968 lượt xem
Ngày 13/1, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 9 với hơn 420 đại biểu đại diện cho 2500 hội viên toàn quốc tham dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng tới dự và phát biểu tại hội nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa Ban Chấp hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) Ảnh: Thành Đạt - TTXVNNhiệm kỳ qua, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm sân khấu với vai trò là chủ thể luôn đề cao chủ nghĩa yêu nước, tính nhân văn cao cả. Nhiều tác phẩm sân khấu ra đời đã phản ánh chân thực lịch sử, đấu tranh cách mạng, lao động sáng tạo của nhân dân, được thể hiện phong phú đa dạng qua các đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và các vấn đề xã hội.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho Ban Chấp hành khóa VIII. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Thông qua các cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, theo chủ đề Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề tài chiến tranh cách mạng, giới sân khấu đã hưởng ứng tích cực và đạt nhiều giải thưởng cao. Lực lượng văn nghệ sỹ trên lĩnh vực sân khấu đã xuất hiện nhiều tác giả, đạo diễn, diễn viên trẻ có tài năng, tâm huyết góp phần giữ gìn phát triển nền nghệ thuật sân khấu truyền thống, làm đa dạng những loại hình nghệ thuật sân khấu đương đại. Công tác lý luận phê bình sân khấu đã có những chuyển biến tích cực cả chiều rộng và chiều sâu...

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, các Nghị quyết về văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng thời gian gần đây đều thể hiện quan điểm nhất quán, xuyên suốt về xây dựng một nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam bên cạnh việc thực hiện các chương trình, giải pháp đã nêu trong văn kiện Đại hội, cần nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về văn học nghệ thuật; bám sát thực tiễn cùng nghệ sỹ cả nước có kế hoạch cụ thể, từng bước xây dựng, phát triển nền sân khấu Việt Nam vừa đa dạng vừa thống nhất, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và thời đại.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Bên cạnh đó, Hội cần từng bước tự chủ, tăng cường xã hội hóa, hoàn thiện thị trường văn hóa, bước đầu thí điểm công nghiệp văn hóa ở một số loại hình nghệ thuật thuộc lĩnh vực sân khấu; có kế hoạch mở rộng giao lưu quốc tế để học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới làm phong phú hơn cho nền sân khấu nước nhà; đẩy mạnh quảng bá, tạo sự lan tỏa hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, về nghệ thuật sân khấu Việt Nam ra thế giới và du khách, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế du lịch. 

Dịp này, Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ khóa IX và bầu Ban Chấp hành Hội khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024) gồm 21 thành viên. Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Thúy Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024./.

(Theo vov.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu