Gia hạn hơn 7.300 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Thứ 2, 27.04.2020 | 20:23:08
133 lượt xem
Tính đến hết ngày 26/4, đã có hơn 46.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan Thuế với tổng số tiền gia hạn là 7.374,1 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, chỉ tính riêng trong ngày 26/4, cơ quan Thuế cả nước đã tiếp nhận trên 5.300 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trong đó, doanh nghiệp, tổ chức là 5.315, cá nhân là 38.

Như vậy, số liệu lũy kế tính đến hết ngày 26/4, cả nước có tổng cộng trên 46.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế. Trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 46.163, số cá nhân đề nghị gia hạn là 391.

Tính đến hết ngày 26/4, đã gia hạn được hơn 7.300 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất (Ảnh minh họa: KT) Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến hết ngày 26/4 là 7.374,1 tỷ đồng, trong đó, gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 7.367 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 1.432 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.977 tỷ đồng, tiền thuê đất là 958 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 7,1 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân).

Theo Tổng cục Thuế, để đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện gia hạn theo đúng tinh thần Nghị định số 41 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất bằng phương thức điện tử.

Đồng thời, đối với trường hợp người nộp thuế không thực hiện theo phương thức điện tử, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất của người nộp thuế qua đường bưu chính hoặc tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế./.

(Theo vov.vn)

  • Từ khóa