Gia hạn hơn 80.200 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp vì Covid-19

Thứ 6, 27.03.2020 | 14:52:26
137 lượt xem
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Điểm mới nhất của dự thảo này là ngoài 3 loại thuế sẽ được gia hạn là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất như đề xuất ban đầu, trong văn bản chính thức trình Chính phủ lần này, Bộ Tài chính bổ sung giãn nợ cả thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế GTGT của doanh nghiệp (DN) với số tiền hơn 61.600 tỷ đồng, thuế TNDN hơn 11.100 tỷ đồng, thuế của nhóm cá nhân, hộ kinh doanh là hơn 3.000 tỷ đồng và tiền thuế thuê đất hơn 4.500 tỷ đồng.

Sẽ gia hạn hơn 80.200 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp vì Covid-19. (Ảnh minh họa: KT)Hỗ trợ 3 đối tượng

Thứ nhất, DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau: nông nghiệp, lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; khai thác, nuôi trồng thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất trang phục, giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (trừ sản xuất ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống).

Thứ hai, DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế: vận tải (đường sắt, xe buýt, đường bộ, đường thuỷ, hàng không), kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch; giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động thể thao; hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú, khu bảo tồn tự nhiên; hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; hoạt động chiếu phim.

Danh mục các ngành kinh tế nêu trên được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 6/7/2018.

Thứ ba, DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 11.3.2018 quy định chi tiết một số điều của luật trên.

Nộp giấy đề nghị gia hạn trước 31/7/2020

Trong tờ trình, Bộ Tài chính đề xuất thời hạn chậm nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) 5 tháng đối với số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và tháng 6/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế VAT theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1 và 2/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý).

Theo đó, số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 5 được chậm đến ngày 20/9 năm nay, của tháng 6 là ngày 20/10… Còn hạn chót nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 được lùi đến là ngày 30/9, quý 2 là ngày 30/12. Bộ Tài chính ước tính tổng số thuế giá trị gia tăng được chậm nộp là 61.600 tỷ đồng.

Đối với thuế TNDN, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào ngân sách Nhà nước và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN.

Về thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nêu trên. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15/12/2020.

Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên quyết định, hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên. Riêng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ 31/5/2020.

Bên cạnh đó, trường hợp DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn thì: DN, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế TNDN phải nộp; hộ gia đình cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Để đơn giản hoá thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế thì người nộp thuể chỉ gửi 1 lần Giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ được gia hạn và thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất vào ngày 30/7/2020./.

(Theo vov.vn)

  • Từ khóa