Nêu cao trách nhiệm, chủ động và sáng tạo

Chủ nhật, 04.04.2021 | 09:06:59
71 lượt xem

Ủy ban Kinh tế có khối lượng công việc lớn, lĩnh vực theo dõi rộng (8 bộ, ngành), trong khi số lượng Thường trực Ủy ban ít và biến động (cuối nhiệm kỳ còn 8 thành viên, giảm 1 thành viên so với đầu nhiệm kỳ), số thành viên cũng giảm từ 44 (đầu nhiệm kỳ) xuống còn 41 (cuối nhiệm kỳ). Mặc dù vậy, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban Kinh tế vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhờ sự chủ động, linh hoạt, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao.

Thể chế hóa tối đa chủ trương của Đảng

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Kinh tế đã ban hành Quy chế hoạt động và thành lập 4 tiểu ban giúp thực hiện các nhóm công việc thuộc lĩnh vực phụ trách, trực tiếp do các Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm làm Trưởng Tiểu ban. Đồng thời, Ủy ban cũng xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm, phân công rõ trách nhiệm cho từng Tiểu ban, từng thành viên trong Thường trực Ủy ban và nhóm giúp việc thuộc Vụ Kinh tế.

Nhằm nâng cao chất lượng các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế cùng các thành viên Ủy ban luôn chủ động, tích cực thu thập thông tin, tài liệu, nghiên cứu và phân tích các nội dung có liên quan. Đồng thời, tổ chức các cuộc khảo sát thực tế, hội thảo, tọa đàm với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đối tượng chịu sự tác động của từng dự án luật, pháp lệnh, nghiên cứu tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế. Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Tính chung cả nhiệm kỳ, Ủy ban Kinh tế đã chủ trì thẩm tra, trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua 13 luật và 2 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, trong đó có 5 luật ban hành mới, 8 luật sửa đổi, bổ sung. Ngoài ra, Ủy ban còn tham mưu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 1 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung và 1 nghị quyết giải thích luật. Các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do Ủy ban Kinh tế chủ trì thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện đều bảo đảm thể chế hóa tối đa, đúng, đầy đủ, kịp thời, công khai các chủ trương, chính sách của Đảng, bám sát yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế bảo đảm tính khả thi và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trong đó, có thể kể đến một số dự án Luật, Nghị quyết quan trọng như Luật Đấu giá tài sản (năm 2016); Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (năm 2017); Luật Chứng khoán (năm 2019); Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư - PPP (năm 2020)…

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế giám sát thực hiện Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Bình Thuận) tháng 1.2021
                                                                                                   Nguồn: binhthuan.gov.vn 
Hoạt động giám sát ngày càng thực chất

Trong hoạt động giám sát, bên cạnh giám sát chung kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, Ủy ban đã chủ trì triển khai 3 chuyên đề giám sát của Quốc hội, 1 chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 1 chuyên đề giám sát của Ủy ban Kinh tế.

Nổi bật là sau giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016” (năm 2018), Ủy ban đã phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng báo cáo về sự cần thiết ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Chính phủ đã trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành một số luật, như Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Ủy ban Kinh tế cũng đã chủ động tổ chức phiên họp giải trình về các vấn đề kinh tế được cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm, đánh giá cao. Đặc biệt, tại phiên giải trình về “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”, ngoài báo cáo, tài liệu bằng văn bản, Ủy ban đã chuẩn bị video clip để tạo sự sinh động, hấp dẫn, tăng tính thuyết phục. Việc thảo luận tại phiên giải trình diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi chất vấn, ý kiến phản biện thẳng thắn, chất lượng, góp phần làm rõ những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Một số nội dung, kiến nghị cốt lõi đã được lựa chọn để gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và báo cáo Quốc hội xem xét đưa vào Nghị quyết của Quốc hội để giao Chính phủ thực hiện.

Nhìn chung, “hoạt động giám sát ngày càng đi vào thực chất, về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, đóng góp tích cực đối với hoạt động lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhìn nhận.

Trong hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban đã chủ động nghiên cứu, thu thập thông tin, phân tích thấu đáo vấn đề trước khi có ý kiến. Ủy ban đã chủ trì thẩm tra nhiều nội dung quan trọng như: Trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1…

Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, Ủy ban “đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên”. Để có được kết quả đó, trước hết là do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách; sự phối hợp hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ. Về phía Ủy ban đã luôn chủ động trong công tác, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có kế hoạch và triển khai sớm các hoạt động; linh hoạt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban; phân công cụ thể vai trò, trách nhiệm của tập thể Thường trực Ủy ban và từng thành viên. Tập thể Thường trực Ủy ban đoàn kết, tích cực, chủ động, phát huy được trí tuệ tập thể cũng như năng lực, sở trường của từng thành viên Ủy ban và Vụ tham mưu, giúp việc...

Trên nền tảng đó, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Kinh tế sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của cử tri và Nhân dân.

(Theo daibieunhandan.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan

Chủ động, linh hoạt trong điều hành

Chủ động, linh hoạt trong điều hành

​Theo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được thông qua tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV thì tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2021 khoảng 4%. Thế nhưng khi CPI tháng 2 tăng 1,52% so với tháng trước -...
22 ngày trước
243 lượt xem
Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030 phấn đấu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140 nghìn tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên, 45 nghìn hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành...
26 ngày trước
135 lượt xem
​​​​​​​​​​​Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Ninh Bình

​​​​​​​​​​​Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Ninh Bình

Chiều nay (16/03), Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế do đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng...
26 ngày trước
314 lượt xem
​​​Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

​​​Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Sáng ngày (16/03), Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội do đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn có buổi giám sát tại UBND tỉnh Ninh Bình để đánh giá báo cáo tài chính và quyết toán NSNN năm 2019; công tác...
26 ngày trước
256 lượt xem
Giám sát và quản lý người nhập cảnh như thế nào trong cơ sở lưu trú, khách sạn?

Giám sát và quản lý người nhập cảnh như thế nào trong cơ sở lưu trú, khách sạn?

Việc kiểm soát và quản lý chặt chẽ những người nhập cảnh tại cơ sở lưu trú phải là công việc thường xuyên. Nếu tái diễn tâm lý chủ quan, lơ là sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường.
5 tháng trước
256 lượt xem
Giám sát việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do

Giám sát việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do

Chiều 23/9, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành.
7 tháng trước
375 lượt xem
Vì sao Bộ GTVT yêu cầu bắt buộc mua bảo hiểm dân sự xe máy?

Vì sao Bộ GTVT yêu cầu bắt buộc mua bảo hiểm dân sự xe máy?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bảo hiểm bắt buộc được pháp luật Việt Nam quy định đồng thời nhằm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông.
7 tháng trước
328 lượt xem