Kiểm tra hoạt động của bộ phận một cửa tại Yên Khánh và Yên Mô

Thứ 6, 26.02.2021 | 16:18:04
541 lượt xem

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 26/02, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Yên Khánh và huyện Yên Mô.

Tổ công tác kiểm tra hoạt động của bộ phận một cửa tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên KhánhTại Trung tâm một cửa liên thông các huyện: Yên Khánh và Yên Mô, việc sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến chưa được chú trọng, số lượng thông tin hồ sơ chưa được cập nhật thường xuyên, tài liệu ít được số hóa và lưu trữ. Máy lấy số thứ tự cho công dân ít được sử dụng dẫn đến việc thống kê số liệu công dân không có tác dụng, thiết bị scan tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu, kết quả theo dõi, thống kê báo các thủ tục chưa chú trọng, năng lực một số cán bộ bộ phận một cửa còn hạn chế. Đặc biệt, tại một số xã, thị trấn của 2 huyện, bộ phận 1 cửa chưa sử dụng phần mềm và không có sổ theo dõi, lưu trữ kết quả tiếp nhận và trả kết quả, tác phong làm việc, việc thực hiện nội quy, quy chế của một số công chức còn hạn chế. 

Tại các nơi đến kiểm tra, khảo sát về hạ tầng công nghệ thông tin, khả năng đáp ứng việc triển khai, đáp ứng các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, Tổ công tác đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao; đồng thời lưu ý hàng loạt vấn đề cụ thể, như việc triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của các địa phương cần được đẩy mạnh, số lượng hồ sơ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích cần được tăng cường./.

Việt Cường (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan