Kiểm tra hoạt động của bộ phận một cửa tại TP Ninh Bình và huyện Nho Quan

Thứ 5, 25.02.2021 | 20:04:43
511 lượt xem

Tiếp tục hoạt động kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, ngày 25/02, tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tại TP Ninh Bình và huyện Nho Quan. 

Tổ công tác kiểm tra hoạt động của bộ phận một cửa tại TP Ninh BìnhQua kiểm tra tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố Ninh Bình, huyện Nho Quan và bộ phận một cửa một số phường, xã, thị trấn, đại diện tổ công tác ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: việc thực hiện scan tài liệu để thực hiện hoàn chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả trên môi trường mạng còn khó khăn, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả chưa được cấp chữ ký số; một số xã, thị trấn còn khó khăn về trang thiết bị, công nghệ thông tin; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về dịch vụ công trực tuyến các mức độ còn hạn chế. 

Tổ công tác đề nghị UBND thành phố Ninh Bình và huyện Nho Quan cần tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định trong bộ TTHC của tỉnh đã ban hành và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành làm căn cứ pháp lý trong việc giải quyết TTHC. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trong việc rà soát các thủ tục hành chính trên địa bàn; tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Kết quả kiểm tra sẽ được tổ công tác tổng hợp, báo cáo, tham mưu giúp UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua đó thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh là "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” ./.

Việt Cường (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan