Thông cáo báo chí số 09 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ 2, 05.04.2021 | 20:28:58
181 lượt xem
Thứ Hai, ngày 05/4/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ chín tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức điện tử thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, kết quả như sau: có 462 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,25% tổng số ĐBQH), trong đó có 462 đại biểu tán thành (bằng 96,25% tổng số ĐBQH). Sau đó, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau: Có 478 phiếu phát ra; 477 phiếu thu về; 478 đại biểu có mặt trên tổng số 480 ĐBQH, trong đó: có 476 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97,91% tổng số ĐBQH); 05 phiếu không đồng ý (bằng 1,04% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Có 468 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97,50% tổng số ĐBQH), trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 97,50% tổng số ĐBQH).

Đúng 09 giờ 00, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Phiên họp được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội họp riêng nghe Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Buổi chiều

Từ 15 giờ 00, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 466 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97,08% tổng số ĐBQH), trong đó có 459 đại biểu tán thành (bằng 95.63% tổng số ĐBQH), có 06 đại biểu không tán thành (bằng 1.25% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số ĐBQH). Sau đó, Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau: Có 477 phiếu phát ra; 476 phiếu thu về; 477 đại biểu có mặt trên tổng số 480 ĐBQH, trong đó: có 473 phiếu hợp lệ, 03 phiếu không hợp lệ; 436 phiếu đồng ý (bằng 90.83% tổng số ĐBQH); 37 phiếu không đồng ý (bằng 7.70% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Có 466 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97.08% tổng số ĐBQH), trong đó có 462 đại biểu tán thành (bằng 96.25% tổng số ĐBQH); có 04 đại biểu không tán thành (bằng 0.83% tổng số ĐBQH).

Đúng 16 giờ 00, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính đã tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Phiên họp được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Cũng trong buổi chiều, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình trình bày Tờ trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước; nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiếm toán Nhà nước.

Thứ Ba ngày 06/4/2021: Buổi sáng, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước; một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; nghe Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung trên. Buổi chiều, Quốc hội tiến hành thủ tục để bầu Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung nêu trên./.

(Theo daibieunhandan.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan

Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc

Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc

Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch Nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Mười một
17 ngày trước
172 lượt xem
Quốc hội là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc

Quốc hội là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc

Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIV của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Quốc hội khóa XIV ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, thận trọng, quyết...
17 ngày trước
175 lượt xem
Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà tại kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khóa XIV

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà tại kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khóa XIV

Sáng 22/3, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 23 - tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và có bài phát biểu chỉ đạo.
19 ngày trước
281 lượt xem