77 người nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

Thứ 5, 18.03.2021 | 16:23:09
219 lượt xem
Tính đến ngày 17.3, toàn quốc có 77 người nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV ở 24 tỉnh, thành phố, tính đến 17.3. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, sáng nay, (18.3).
Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, từ ngày 24.2 đến ngày 11.3, tất các địa phương đã hoành thành việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Có 879 hồ sơ giới thiệu ứng cử trên tổng số 297 đại biểu được bầu, đạt tỷ lệ bình quân là 2,95 lần so với số đại biểu được bầu ở địa pương (chưa tính số người tự ứng cử). Như vậy nếu tính cả đại biểu ở Trung ương được giới thiệu 205 người thì tổng số người được giới thiệu ứng cử là 1.084 người, đạt tỷ lệ 2,17 người/1 đại biểu được bầu. Một số địa phương có số người giới thiệu ứng cử so với đại biểu được bầu đạt tỷ lệ cao như: Quảng Ninh 4 lần; Thái Nguyên 3,1 lần; Tuyên Quang 2,5 lần.

Trong khi đó, ở Trung ương, tổng số đại biểu của khối cơ quan Trung ương được phân bổ giới thiệu đại biểu Quốc hội là 207 người, các cơ quan đã giới thiệu 205 người ứng cử. 

Nếu như ở Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, chỉ có 5 tỉnh, thành phố dự kiến có người tự ứng cử, thì đến nay, sơ bộ có 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24 tỉnh, thành phố. Trong đó, một số địa phương có người tự ứng cử cao là Hà Nội có 30 người, TP Hồ Chí Minh là 16 người.

Như vậy, tính cả số người tự ứng cử, tổng số người ứng cử cả nước là 1.161 người, đạt tỷ lệ 2,3 người trên một đại biểu được bầu.

Trước đó, trả lời báo chí, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho rằng, ứng cử là quyền công dân, trong tất cả các khóa bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ trước đến nay không cản trở người ứng cử hay tự ứng cử. Quyền tự ứng cử không bị hạn chế. Việc thẩm định hồ sơ đối với người tự ứng cử được thực hiện đồng thời với những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử có quyền lợi như nhau./.

(Theo daibieunhandan.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan