Các địa phương tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Thứ 4, 17.03.2021 | 17:44:29
239 lượt xem
Hôm nay (17/03), Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Tam Điệp và các huyện: Gia Viễn, Kim Sơn, Hoa Lư đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tại huyện Kim Sơn.Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Kim Sơn được bầu 35 đại biểu. Sau quy trình hiệp thương lần thứ nhất, các cơ quan, tổ chức đơn vị đã giới thiệu 70 người ứng cử, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, thủ tục theo quy định. Không có người tự ứng cử.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 này, sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND huyện; xem xét, kiểm tra hồ sơ và tổng hợp ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Kim Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, thành phần, quy trình thủ tục theo Luật định. 

Trên cơ sở hiệp thương lần thứ hai, MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2021-2026.Tại Hoa Lư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XX. 

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, có 21 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ đã giới thiệu đủ 60 người ứng cử để bầu 30 đại biểu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần và số lượng, không có trường hợp tự ứng cử.

Sau khi xem xét kiểm tra hồ sơ và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ra ứng cử, các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng. Trong đó đáng chú ý là: Tỷ lệ nữ là 27 người chiếm 49,09%; tuổi trẻ dưới 40 tuổi là 23 người, chiếm 41,8%...

Sau hội nghị này, MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo các bước quy định.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 2 tại TP. Tam Điệp.Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ban Thường trực Ủy MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp tổ chức, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, có 18 tổ chức, cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng quy trình, quy định và giới thiệu đủ 61 người được phân bổ ứng cử. Những người được giới thiệu ứng cử đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi công tác đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn, được tín nhiệm cao.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 61 đại biểu. Trong đó: Nữ là 22 người, đạt tỷ lệ 36,06%; người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 27, đạt tỷ lệ 44,26; người ngoài Đảng là 7, tỷ lệ 11,44%; dân tộc là 2 người, chiếm tỷ lệ 3,27%. Không có trường hợp tự ứng cử.

Cũng trong buổi làm việc, các đại biểu đã bàn về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần tại huyện Gia Viễn.Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn tổ chức chiều nay, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử. 

Theo quy định, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 32 đại biểu. Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, 40 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đã tổ chức các hội nghị để giới thiệu 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 55,17%; đại biểu dưới 40 tuổi 41,38%; ngoài Đảng chiếm 12,06%; tái cử 27,58% và đại biểu tôn giáo 1,72%. Không có người tự ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, đi đến thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 58 người, đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định.

Hội nghị cũng đã bàn kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đảm bảo đúng thời gian, nội dung, thủ tục theo quy định của pháp luật./.

Nhóm PV (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan