Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ 5, 21.01.2021 | 17:10:17
401 lượt xem

Sáng 21/1, Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; một số sở, ngành, đoàn thể liên quan; các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UB MTTQ các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ninh BìnhPhát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Cả nước ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau Hội nghị, các cấp uỷ, tổ chức DDảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trong quá trình này, cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trong sạch, vững mạnh, nhất là trong công tác cán bộ, chọn những cán bộ xứng đáng để Nhân dân bầu ra được những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thật sự xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Giới thiệu những điểm mới trong Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức TW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị sau hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định. Để cuộc bầu cử bảo đảm đúng sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật và lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân để tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo ngay sau hội nghị trực tuyếnPhát biểu chỉ đạo ngay sau hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị các cấp ủy Đảng, các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04 ngày 11/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản khác của các cơ quan có thẩm quyền. Sớm xác định số lượng của đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử theo đúng quy định, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Sau hội nghị triển khai công tác bầu cử ở tỉnh, các cấp, các ngành có liên quan cần triển khai sớm hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ra ứng cử ở địa phương, hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bên cạnh đó, thành lập các Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, đảm bảo cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, có chiều sâu. Đồng thời phải đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cần tổ chức phát động các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử; Duy trì công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng chí đề nghị các đồng chí trong BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ chủ chốt các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Thu Dung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công an giới thiệu 4 cán bộ ứng cử ĐBQH khóa XV

Bộ Công an giới thiệu 4 cán bộ ứng cử ĐBQH khóa XV

Bộ Công an giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới và Đại tá Vũ Huy Khánh ứng cử ĐBQH khóa XV.
3 giờ trước
30 lượt xem
Bộ Quốc phòng giới thiệu hai Thứ trưởng ứng cử ĐBQH khóa XV

Bộ Quốc phòng giới thiệu hai Thứ trưởng ứng cử ĐBQH khóa XV

Bộ Quốc phòng giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử...
10 giờ trước
44 lượt xem
Lắng nghe Dân, dựa vào Dân

Lắng nghe Dân, dựa vào Dân

Với 4 nhiệm kỳ tham gia Quốc hội, trong đó có tới 15 năm hoạt động chuyên trách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội, TS. Bùi Sỹ Lợi chia sẻ, bài học sâu sắc nhất mà ông rút ra trong hành trình 20 năm là người đại diện của Nhân dân chính là phải...
16 giờ trước
57 lượt xem
Cả nước sẽ có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cả nước sẽ có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu cao nhất cả nước.
2 ngày trước
176 lượt xem
Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong phiên họp thứ 3 sẽ nghe báo cáo kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV.
3 ngày trước
122 lượt xem
Dự kiến số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XV ở 63 tỉnh, thành

Dự kiến số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XV ở 63 tỉnh, thành

​Trong số 500 Đại biểu Quốc hội của cả nước, TP. Hồ Chí Minh - dự kiến có 30 đại biểu - sẽ là địa phương có số lượng ĐBQH nhiều nhất.
6 ngày trước
149 lượt xem