Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Thứ 3, 01.12.2020 | 18:15:23
2,019 lượt xem

Chiều 01/12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự hội nghị (ảnh: Báo NB)Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; UVBTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Thường trực, trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đồng thời phân tích, làm rõ ý nghĩa sâu sắc của từng thành tố trong phương châm, chủ đề của Đại hội...

Đồng chí Trần Hồng Quảng quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng, chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó là nhiệm vụ và các giải pháp đối với từng lĩnh vực như: phát triển kinh tế; văn hoá - xã hội; củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng; đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân; xây dựng chính quyền trong sạch, đổi mới, sáng tạo; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Tiếp đó, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Căn cứ vào Nghị quyết và Chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức triển khai với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể; thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đưa nội dung thực hiện Nghị quyết thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao, đồng thời phân tích làm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng NTM theo hướng nâng cao, kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền kinh tế số, xã hội số; việc sáp nhập một số đơn vị hành chính; liên kết và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng; vấn đề xử lý nước thải tại các khu công nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội nghịKết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được xây dựng công phu, bài bản, cầu thị, chất lượng và khoa học.

Đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian tới, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và các tầng lớp nhân dân đều được học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và Chương trình hành động, để tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị mình.

Đối với triển khai học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, các tổ chức Đảng, trực tiếp là người đứng đầu chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tùy theo yêu cầu đối tượng để đa dạng hóa cách thức tổ chức hình thức tuyên truyền; quan tâm phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cơ quan báo chí của tỉnh phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian tổ chức tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp vừa qua để tham gia tích cực, hiệu quả vào việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với hình thức đa dạng, phong phú.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên cơ sở Nghị quyết, Chương trình hành động phải xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa, vận dụng vào việc thực hiện Nghị quyết, đảm bảo hiệu quả, khả thi...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, viết thu hoạch cần phải có liên hệ thực tiễn, trong đó quan tâm làm rõ những khó khăn vướng mắc và phải có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn thiện chương trình hành động Nghị quyết, đảm bảo Nghị quyết khi được ban hành có tính khả thi, sát thực, nhanh chóng đi vào cuộc sống./.

Thu Dung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

[Infographic] Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Xếp theo vần ABC)

[Infographic] Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Xếp theo vần ABC)

Chiều 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. 48 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành với số phiếu tín nhiệm cao.
4 tháng trước
864 lượt xem