Hội thảo kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 6, 08.05.2020 | 16:02:54
389 lượt xem

Sáng 8/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với 68 điểm cầu các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. 

Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn của tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; đại diện các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Ninh Bình Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta - Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng đời mình vì độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình chính trị giữa các dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. 

Để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh lịch sử to lớn mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, đồng chí nhấn mạnh từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; thường xuyên tự phê bình và phê bình; đề cao dân chủ rộng rãi, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, lấy đó làm chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng, nhất là trong việc vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân. 

Các bài tham luận tại Hội thảo đã làm rõ hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, nhân dân ta và của nhân loại; Làm sâu sắc hơn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục khẳng định và làm nổi bật nhân cách và phẩm chất cao quý của Người, qua đó làm sáng tỏ hơn tầm vóc và hình ảnh của một lãnh tụ thiên tài. Ngoài ra hội thảo phân tích làm rõ bối cảnh, yêu cầu mới phát triển và xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và phương hướng kế thừa phát huy di sản của Bác trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

  • Từ khóa