Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII

Chủ nhật, 09.08.2020 | 16:57:50
1,083 lượt xem

Sáng 9/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 205 đại biểu đại diện cho hơn 7000 đảng viên trong Đảng bộ huyện. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

Các đại biểu dự khai mạc Đại hội (Ảnh: Báo NB)

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra... 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Gia Viễn xác định tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch. Huyện phấn đấu thu ngân sách đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 220 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm là 0,4%. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Báo NB)Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Gia Viễn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, con người hiếu học, cần cù, ý chí vươn lên. Trong công cuộc xây dựng đất nước, Đảng bộ, nhân dân Gia Viễn đã nỗ lực cao nhất, vượt qua khó khăn, khắc chế được thiên nhiên khắc nghiệt. 

Thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ trong báo cáo chính trị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và đề nghị Đại hội tập trung thảo luận một số nội dung sau:

Một là, phấn đấu xây dựng Gia Viễn trở thành trung tâm "Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ" của tỉnh, với phát triển mạnh mẽ du lịch trên cơ sở thế mạnh của huyện, nhất là khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính; Khu du lịch Kênh gà - Động Vân Trình, Địch Lộng và phát huy hiệu quả khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước Vân Long. Tạo điều kiện huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực to lớn trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo cùng các cơ chế, chính sách của tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành.

Chú trọng công tác quy hoạch đi trước một bước và quản lý quy hoạch để xây dựng huyện Gia Viễn phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Siết chặt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trọng tâm là giải quyết hiệu quả những tồn đọng lâu năm về đất đai và việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác tài nguyên.

Hai là, song song với phát triển kinh tế, phải chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển đồng thời với quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tạo môi trường, nếp sống văn minh. Xây dựng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu. Giữ vững sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đổi mới công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Gia Viễn tiếp tục tăng cường xây dựng chính quyền vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thực sự là "công bộc của dân"; đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại; lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Như Nguyệt (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan