Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII

Thứ 5, 09.07.2020 | 16:18:20
559 lượt xem

Sáng 9/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã khai mạc trọng thể. 

Các đại biểu dự Đại hộiDự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng ở Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh và một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh; đại biểu Mẹ VNAH, cán bộ tiền khởi nghĩa; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện Yên Mô qua các thời kỳ và 284 đại biểu đại diện cho trên 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng Đại hội Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Yên Mô đã kiên định mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, thu hút các nguồn lực cho xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh. Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ huyện Yên Mô đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, hiện đại; phấn đấu đưa Yên Mô phát triển toàn diện, nhanh và bền vững”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã xác định 3 khâu đột phá và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, trong diện quy hoạch; đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý đất đai; tạo mọi thuận lợi để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp; phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm; tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng, toàn diện để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, nhóm nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hộiPhát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng ghi nhận và biểu dương những đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ huyện và những thành tích khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mô đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Sau khi gợi mở một số vấn đề để Đại hội quan tâm thảo luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Yên Mô cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ: 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng bộ huyện Yên Mô cần tập trung bảo tồn và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, để phát triển du lịch - dịch vụ. Tiếp tục thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có giá trị cao, thân thiện với môi trường. Quản lý chặt chẽ đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản.Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng Yên Mô ngày càng phát triển và hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Phương Loan (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu