Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 6, 15.05.2020 | 15:35:40
1,160 lượt xem

Sáng 15/5, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. 

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; đại biểu một số Ban xây dựng Đảng của Trung ương; một số sở, ngành, địa phương có liên quan.

Quang cảnh Hội nghịCho ý kiến vào nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng: Quy hoạch là định hướng chiến lược quan trọng nhất của tỉnh 10 năm tới. Vì vậy, các đại biểu đề nghị làm rõ một số nội dung về kết cấu, nhất là những yêu cầu chung theo quy định của pháp luật, trong đó cần phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh, thực trạng kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống đô thị và nông thôn; nghiên cứu một số yêu cầu cụ thể về nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo đặc điểm riêng của Ninh Bình. 

Một số đại biểu đề nghị bổ sung căn cứ lập quy hoạch, mục tiêu phát triển cụ thể, nhất là đội ngũ cán bộ để phù hợp với khâu đột phá xác định trong dự thảo các Văn kiện của Đảng trình Đại hội XIII và dự thảo Báo cáo Chính trị gần nhất của tỉnh.

Cơ bản đồng tình với Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã bám sát trình tự, các yêu cầu, quy định của pháp luật về quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng; được thực hiện bài bản, đảm bảo chất lượng, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm phương án tuyến vành đai Bắc đô thị Me, đề nghị đưa lên phía Bắc Cụm Công nghiệp Gia Phú; đặc trưng nông thôn của các tiểu vùng; các định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo; đề xuất xây dựng thêm nhà máy nước và giải pháp cấp nước cho liên vùng, kết nối với các khu vực lân cận như đô thị Ninh Bình, đô thị Nho Quan.

Về các nội dung trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV, các đại biểu cơ bản nhất trí với chủ trương ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn khôi phục sản xuất chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; chủ trương giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2020 vốn ngân sách Trung ương, chủ trương điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương, song cũng đề nghị xác định cụ thể hơn đối tượng, quy mô, nguồn kinh phí hỗ trợ tái đàn lợn, đặc biệt cần làm rõ nội dung chính sách đã đảm bảo giải quyết được các vấn đề đặt ra. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian để cho ý kiến vào báo cáo kết quả rà soát, tính toán chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh để cập nhật báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, phương hướng công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh và công tác nhân sự. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghịPhát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một công cụ chính sách rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong hoạch định phát triển tỉnh thời gian tới, vì vậy cần phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm nhưng cũng phải tích hợp và tính toán đến hạ tầng số. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với nội dung nhiệm vụ; giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại hội nghị, nhất là các nội dung đã thảo luận đi đến thống nhất; đồng thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh dự toán cho phù hợp với nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, trình phê duyệt theo quy định để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo. Trước mắt nghiên cứu, tính toán, xem xét các ý tưởng ban đầu về quan điểm, mục tiêu phát triển, nhiệm vụ và đề xuất trong Nhiệm vụ quy hoạch để hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. 

Thống nhất với nội dung đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại hội nghị, hoàn chỉnh đồ án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đồng ý với các nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện các dự thảo tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh quyết định, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Riêng về chủ trương ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn, cần tiếp thu hoàn chỉnh nội dung theo hướng xác định cụ thể đối tượng, định mức, quy mô hỗ trợ tương ứng với từng đối tượng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trình HĐND tỉnh quyết định. Quá trình thực hiện phải tăng cường giám sát, tránh trục lợi chính sách. BTV Tỉnh ủy cũng thống nhất với phương án điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh để cập nhật báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu