Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ 6, 17.01.2020 | 09:15:56
715 lượt xem
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Sáng 4/11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Mai Văn Tuất, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó đề cập tới một số điểm mới và những nội dung đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất về tiêu chuẩn cụ thể của Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; về độ tuổi cấp ủy viên đối với cấp xã; về thời gian Đại hội đảng các cấp; quy định tỷ lệ cán bộ trẻ; quy trình công tác nhân sự…

Các đại biểu phát biểu ý kiến cơ bản nhất trí với 2 dự thảo trên; nhấn mạnh, dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng thời thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, cơ cấu cấp ủy viên, quy trình nhân sự cấp ủy, tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ; việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến, tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp không là người địa phương; một số đại biểu đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể đối với việc thực hiện quy trình nhân sự trong Đại hội cấp Chi bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, hướng dẫn để triển khai bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh xuống xã trong thời gian tới. Tập trung nghiên cứu, tham mưu ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình công tác nhân sự ở cấp Chi bộ, Đảng bộ không có Ban Thường vụ cấp ủy; về công tác cán bộ ở các xã thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, sửa đổi nội dung của Quyết định số 928 ngày 07/2/2018 sửa đổi, bổ sung quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và phân cấp quản lý cán bộ; Quy định số 01 ngày 29/6/2018 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý để thống nhất theo hướng dẫn, kế hoạch.


Trúc Quyên (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu