Thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ 5, 20.02.2020 | 15:09:50
1,211 lượt xem

Sáng nay (20/2), đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì các hội nghị: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để triển khai các bước trong quy trình kiện toàn Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các huyện, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì các hội nghịPhát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ trong xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí quán triệt mục đích, yêu cầu của công tác kiện toàn Ủy viên BTV Tỉnh ủy đồng thời lưu ý các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy trình theo Hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự. 

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Mai Văn Tuất, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày đề án về việc kiện toàn Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, đề án nhân sự BTV Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được Trung ương phê duyệt, số lượng Ủy viên BTV Tỉnh ủy là 15 đồng chí, trong đó cơ cấu 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Hiện nay, BTV Tỉnh ủy có 13 đồng chí, khuyết cơ cấu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Thực hiện quy trình nhân sự theo Quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và quyết định số 928 của BTV Tỉnh ủy, ngày 13/2/2020, BTV Tỉnh ủy đã thực hiện bước 1 của quy trình công tác nhân sự. Trên cơ sở kết quả của hội nghị này, BTV Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị để kiện toàn Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với cơ cấu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh theo đúng 5 bước của quy trình nhân sự. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, tại các hội nghị đã thảo luận và thống nhất về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự kiện toàn Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ và sau đó cho ý kiến vào danh sách cán bộ do BTV Tỉnh ủy giới thiệu.

Trên cơ sở kết quả của hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự kiện toàn Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 bằng phiếu kín. Căn cứ vào kết quả thực hiện quy trình nhân sự, BTV Tỉnh ủy báo cáo Ban Tổ chức Trung ương thẩm định nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên BTV Tỉnh ủy./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu