Tổng kết 10 năm chương trình tổng thể cải cách hành chính

Thứ 5, 18.03.2021 | 19:00:19
342 lượt xem

Chiều 18/3, Văn phòng Chính phủ phối hợp với BCĐ cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình giai đoạn 2021-2030. 

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ninh BìnhBáo cáo của Chính phủ cho biết, quá trình thực hiện CCHC thời gian qua gắn với triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đối với tỉnh Ninh Bình, 10 năm qua, CCHC đã được triển khai toàn diện trên 6 nội dung của chương trình tổng thể, tạo ra những chuyển biến đáng ghi nhận của nền hành chính. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC được các cấp, các ngành ở tỉnh quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức như: Xây dựng kế hoạch CCHC hằng năm, giai đoạn, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, sơ kết, tổng kết, thông tin, truyên truyền trên phương tiện truyền thông. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được xây dựng, ban hành và hoàn thiện cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bộ phận một cửa các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính, nền hành chính chuyển theo hướng lắng nghe ý kiến của nhân dân, phục vụ nhân dân. Bộ máy hành chính Nhà nước ở địa phương, nhất là giai đoạn 2015-2020 đã được sắp xếp, giảm đầu mối quản lý, khắc phục một bước tình trạng chồng chéo về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước được nâng lên đáng kể. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh quan tâm từ khâu tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng. Tinh thần, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, công chức có bước chuyển đáng kể, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được đẩy mạnh, góp phần lớn vào việc chuyển đổi nền kinh tế số, bắt kịp với xu hướng của thế giới. Từ năm 2015 đến nay, chỉ số CCHC của tỉnh liên tục nằm trong Top 15 tỉnh thành dẫn đầu cả nước, đặc biệt năm 2019 xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc hội nghị trực tuyếnPhát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh là "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Trong 6 nội dung của chương trình tổng thể CCHC, trước mắt các cấp, các ngành tập trung vào nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy theo các Nghị định 107, 108 của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Khối Nhà nước tập trung quyết tâm thực hiện trong thời gian tới: Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính; Tránh tình trạng hoạt động hình thức ở bộ phận 1 cửa các cấp; Hạn chế tình trạng tuyển dụng công chức không thông qua thi tuyển; Thu hút và xây dựng đội ngũ công chức chất lượng làm việc hiệu quả, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện phát triển KT-XH của địa phương./.

Việt Cường (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu