UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1

Thứ 2, 18.01.2021 | 16:00:21
394 lượt xem

Sáng 18/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ để triển khai thực hiện nghị quyết số 01 ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác của UBND tỉnh và Phát động phong trào thi đua năm 2021. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghịTại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung chính của nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021, với phương châm hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển” cùng 8 trọng tâm chỉ đạo, điều hành; nghe chương trình hành động số 01 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 5 nhóm nhiệm vụ chính kèm các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó có các văn bản sẽ trình Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy ban hành như: 5 nghị quyết của Tỉnh ủy; 3 nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, 5 chương trình của Tỉnh ủy; 5 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy; 10 đề án, kế hoạch của BTV Tỉnh ủy. 

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 của Chính phủ, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, các mục tiêu phát triển KT-XH và Chủ đề công tác năm 2021 của tỉnh là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”, UBND tỉnh đã ban hành chương trình công tác năm 2021 với mục tiêu tổng quát là: Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh CCHC ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và rà soát tháo gỡ những rào cản về cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhằm khơi thông nguồn lực qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phát triển công nghiệp tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ, hình thức sản xuất tiên tiến gắn với xây dựng NTM. Phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội và giảm nghèo bền vững, phát huy giá trị văn hóa lịch sử gắn với bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Chương trình cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 167 nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực, kèm theo tiến độ thực hiện và phân công cho các cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung chương trình công tác năm của UBND tỉn, đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu kết luận hội nghịKết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: đây là phiên giao ban đầu tiên của UBND tỉnh trong năm 2021 và của cả nhiệm kỳ để tập trung trao đổi tháo gỡ khó khăn, xác định định hướng lâu dài. Các ý kiến phát biểu đã thể hiện trách nhiệm cao, đề xuất được nhiều giải pháp hiệu quả thiết thực. 

Thống nhất cao với 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính và 167 nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực nêu trong Chương trình Công tác năm 2021, đồng chí khẳng định tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh là "đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, quyết tâm cao, tập trung và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, với yêu cầu là có kế hoạch, tiêu chí, thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc Chủ đề công tác năm 2021 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất. Bên cạnh đó, đảm bảo nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh, quy trình giải quyết các thủ tục; từng nội dung tham mưu phải đầy đủ, có căn cứ pháp lý, quan điểm rõ ràng và phải có dự thảo văn bản chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh. Đồng thời, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xây dựng trung tâm và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trở thành hạt nhân trong tiến trình chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. 

Thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo an toàn, vui tươi; giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì xem xét, phê duyệt thẩm định phương án bắn pháo hoa.

Về quy hoạch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao, quan tâm xây dựng, nhất là Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch phân khu trong khu vực Tràng An, rà soát Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình và Quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc, báo cáo Kế hoạch sử dụng đất và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; rà soát quy hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông kết nối vùng, liên vùng, quy hoạch và xây dựng sân bay. 

Về một số nội dung quan trọng khác, đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư trình phương án phân cấp chủ trương đầu tư; đổi mới thủ tục thu hút đầu tư và tăng cường quản lý dự án ngoài ngân sách; rà soát dự án đầu tư công kéo dài. Sở Tài chính tập trung tham mưu cho tỉnh về quản lý sử dụng ô tô công; rà soát việc quản lý nợ xây dựng cơ bản ở 2 cấp huyện và xã. Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc lựa chọn các nhà thầu thiết kế, tư vấn giám sát, đề xuất kế hoạch quản lý nhà nước về quản lý, kiến trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan; tham gia xác định giá vật liệu xây, kiểm soát xuất đầu tư công trình. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thanh tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. 

Các sở, ngành còn lại tập trung cao cho công tác phòng chống rét cho gia súc, gia cầm; xây dựng nông thôn mới, năm du lịch quốc gia, phòng chống dịch Covid 19, chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, tăng cường tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, dịp Tết Nguyên đán và bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ giao quân. Các huyện, thành phố tiếp tục tập trung cao cho GPMB thực hiện các dự án giao thông, mở rộng khu công nghiệp trên địa bàn. 

Các cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và chủ đầu tư các dự án được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và khởi công mới phải tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục ngay từ đầu năm, riêng về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án phải hoàn thành trước tháng 6/2021./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu