Hội nghị lần thứ tư, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII

Thứ 5, 14.01.2021 | 14:58:35
312 lượt xem

Chiều 14/1, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và nhiều nội dung quan trọng khác. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủyBan Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy. 

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày tờ trình về việc xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh đối với 6 văn bản, gồm: Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; các dự thảo về: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cho ý kiến vào các văn bản trên, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, chặt chẽ về mặt nội dung và thể thức; đồng thời góp ý một số nội dung và đề nghị điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi hơn.

Đối với Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 đã tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm và phương hướng để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021.

Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bám sát quy chế mẫu và các văn bản của Trung ương; gồm 5 chương và 32 điều. Các đại biểu cũng làm rõ một số nội dung liên quan đến chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, hoạt động điều hành của cấp ủy; trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân và mối quan hệ công tác, trong đó nhấn mạnh đến việc phân quyền cho UBND tỉnh để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án.

Đối với Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 phần: Phần thứ nhất là các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII; Phần thứ hai là kế hoạch ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, thông báo kết luận về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ về nội dung, thời gian ban hành các Nghị quyết như: Xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về phát triển du lịch Ninh Bình giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045; Nghị quyết về xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 – 2025...

Dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XXII gồm 4 chương, 11 điều. Các đại biểu cũng góp ý làm rõ một số nội dung quy định chức năng, tổ chức của UBKT Tỉnh ủy, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT và các thành viên UBKT Tỉnh ủy; nguyên tắc, chế độ làm việc, mối quan hệ của UBKT Tỉnh ủy.

Dự thảo Chương trình kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 cũng được các đại biểu góp ý làm rõ về nội dung, chương trình, các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là vai trò của cấp ủy các cấp với nội dung này.

Về Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu nhất trí lựa chọn chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Chủ đề sẽ góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về ý thức chấp hành, thực thi pháp luật, nêu cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt cải cách hành chính, đưa cải cách hành chính thành nhiệm vụ quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghịKết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu đã làm rõ nhiều vấn đề, nhất là về Quy chế làm việc, Chương trình Công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh...  Đồng chí giao các cơ quan chuyên môn tổng hợp để hoàn thiện các văn bản. Riêng việc ban hành các Nghị quyết trong nhiệm kỳ, các cơ quan chuyên môn sẽ chuẩn bị để đảm bảo tính khả thi, thời gian thực hiện hiệu quả. 

Đối với chủ đề công tác năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: nội dung này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tìm hiểu, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất lựa chọn nội dung chủ đề phải cụ thể, sát với nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, và tại hội nghị hôm nay BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với chủ đề là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”./.

Thu Dung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu