Hội nghị trực tuyến góp ý về quy chế bầu cử trong Đảng và sắp xếp lại bộ máy

Thứ 6, 03.01.2020 | 15:17:31
1,407 lượt xem

Hôm nay (3/1), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến để góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện hướng dẫn số 04 ngày 6/10/2014 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Mai Văn Tuất, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, một số huyện, Thành ủy.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Ninh BìnhGóp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện hướng dẫn số 04 ngày 6/10/2014 của Ban Bí thư, các đại biểu ở Ban Tổ chức các tỉnh, Thành ủy đều thống nhất đánh giá: công tác triển khai, quán triệt thực hiện hướng dẫn đã được gắn kết chặt chẽ với quy chế bầu cử 244 và một số văn bản của Đảng có liên quan. Đã chú trọng dẫn chiếu nội dung của hướng dẫn với các điều của quy chế bầu cử, kịp thời trao đổi, giải đáp những thắc mắc. 

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, một số đại biểu đề nghị bổ sung, làm rõ những nội dung liên quan đến việc thành lập tổ chức Đảng; số lượng cấp ủy viên, UVBTV, Phó Bí thư cấp ủy; Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT cấp ủy; lộ trình sắp xếp; cơ cấu lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức nhất là ở cấp xã.

Phát biểu tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đồng tình, nhất trí cao với các dự thảo báo cáo, hướng dẫn; đồng thời đề nghị trung ương quy định cụ thể số lượng cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội ở các Chi bộ ít đảng viên cho phù hợp với thực tiễn. Trường hợp kiểm phiếu bằng máy vi tính phải sử dụng phần mềm do trung ương cấp thì đề nghị sớm cung cấp và triển khai tập huấn cho các địa phương. 

Về nhiệm vụ của các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội, đề nghị bổ sung, làm rõ nhiệm vụ cấp ủy triệu tập, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội. 

Về dự thảo hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đồng chí Trần Hồng Quảng đề nghị đưa công văn số 9723 của Ban Tổ chức Trung ương vào hướng dẫn và thay BTV Tỉnh ủy bằng Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp chủ động lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng lộ trình, thực hiện bố trí, sắp xếp. 

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại các điểm cầu, đề nghị cơ quan biên tập tổng hơp, tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý để hoàn thiện các dự thảo, báo cáo Bộ Chính trị trong thời gian tới./. 

Phương Nhung (nbtv.vn)  

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu