Nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình trước và sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Chủ nhật, 21.02.2021 | 08:50:08
963 lượt xem

Trước và sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình tới Quốc hội và các cơ quan hữu quan để xem xét trả lời. Đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp tục nhận được ý kiến trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Nbtv.vn trân trọng đăng tải nội dung trả lời của các cơ quan nêu trên để cử tri trong tỉnh được biết.


Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu