Quân khu 3 kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh

Thứ 4, 07.10.2020 | 15:39:28
261 lượt xem

Đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 3 vừa tổ chức kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020 tại Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS thành phố Ninh Bình.

Quân khu 3 kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế Đoàn đánh giá: Trong năm 2020, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, các nội dung, chương trình công tác Đảng, công tác chính trị đề ra. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ, Đảng bộ; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng xây dựng nề nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật; xây dựng quy chế, kế hoạch giáo dục chính trị có trọng tâm, trọng điểm; tích cực xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

                                                            Hồng Nam (Bộ CHQS tỉnh)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu