Hoa Lư bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 4

Thứ 3, 22.09.2020 | 16:11:51
395 lượt xem

Sáng 22/9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Hoa Lư tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 4 của huyện.

Quang cảnh lớp bồi dưỡngTrong thời gian 4 ngày các học viên học tập, nghiên cứu nội dung đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP, AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng chống "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; Quản lý và bảo vệ biên giới Quốc gia và chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Qua đó nhằm trang bị kiến thức về quốc phòng an ninh, cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc./.

Hoàng Tâm (Bộ CHQS tỉnh)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu