Ban Chỉ đạo Quốc phòng – An ninh tỉnh tổng kết hoạt động giai đoạn 2015 - 2020

Thứ 6, 27.12.2019 | 19:25:21
603 lượt xem

Chiều 27/12, Ban Chỉ đạo Quốc phòng - An ninh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình tăng cường quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Quốc phòng - An ninh của tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.  

Quang cảnh Hội nghị  Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch, xác định 9 nhiệm vụ công tác trọng tâm để tập trung chỉ đạo; đồng thời ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho thành viên và đạt được những kết quả nổi bật sau 4 năm hoạt động: Đã tham mưu quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được tăng cường; Công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng khu vực phòng thủ, diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang luôn được chú trọng và làm tốt. Đặc biệt, cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2018 có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn, được Quân khu đánh giá cao. 

Hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân, đã bàn giao 7.900 công dân nhập ngũ cho các đơn vị chủ lực. Ninh Bình là tỉnh đầu tiên và duy nhất hiện nay trong Quân khu tổ chức được việc đón nhận quân nhân xuất ngũ gắn với tư vấn giới thiệu việc làm. Đã chủ động nắm và kiểm soát, giải quyết tốt tình hình các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự, an ninh tôn giáo, đình công, ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng... không để diễn biến phức tạp.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, nhất là công tác bảo vệ an ninh, an toàn các Đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và khách quốc tế về thăm và làm việc tại tỉnh.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao, vượt chỉ tiêu được Quốc hội giao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm đổi mới, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo; hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng được nâng cao. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2020 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đất nước cũng như của tỉnh, do vậy Ban Chỉ đạo và các thành viên cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh mạng. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng quy định những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bổ sung, sửa đổi những quy định về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực để bảo đảm chặt chẽ, khắc phục sơ hở, thiếu sót, bất cập, không để kẻ địch và tội phạm lợi dụng sơ hở chống phá và hoạt động vi phạm pháp luật; Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân; kịp thời phát hiện, chủ động phát hiện và ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, gây đột biến về an ninh trật tự;

Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin, đặc biệt là an ninh mạng; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Giang (nbtv.vn)

  • Từ khóa