Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Thứ 5, 04.03.2021 | 14:32:46
408 lượt xem

Thực hiện kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, sáng 04/3, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021.   

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấuNội dung luyện tập gồm 3 vấn đề huấn luyện: chuyển LLVT tỉnh từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường; chuyển LLVT tỉnh từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển LLVT tỉnh từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên toàn bộ. Quá trình luyện tập, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hành nhiều nội dung như: phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình địa bàn, âm mưu thủ đoạn chống phá của địch; tổ chức hội ý chỉ huy, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Tổ chức Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh, lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xác định chủ trương biện pháp lãnh đạo duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuẩn bị mọi mặt để chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ.

Quá trình luyện tập, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện bảo đảm; tổ chức luyện tập sát thực tế; cán bộ, chiến sĩ nắm được thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hành đúng, đủ nội dung các bước.

                                                  Hồng Nam (Bộ CHQS tỉnh)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan