"Infographic": Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 5, 07.05.2020 | 16:14:10
311 lượt xem

Chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa trong thế kỷ 20, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa.

(Theo dangcongsan.vn)

  • Từ khóa