Dũng khí bản lĩnh cuả Đảng, bài học về xây dựng Đảng từ cải cách ruộng đất

Thứ 5, 09.01.2020 | 09:12:22
555 lượt xem
Đảng ta đã dũng cảm tự nhìn nhận vào những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chấn chỉnh, để có thêm niềm tin yêu từ nhân dân.

Trong chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng, đã có nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra để Đảng mạnh thêm, để dân thêm tin yêu Đảng, những bài học trong thực hiện cải cách ruộng đất là một ví dụ điển hình. Tại Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định: Thực hiện cải cách ruộng đất của Đảng, tiêu diệt chế độ sở hữu ruộng đất của thực dân Pháp và bọn đế quốc xâm lược khác, xóa bỏ chế độ phong kiến sở hữu ruộng đất của địa chủ Việt Nam, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. Dù có thành công, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện đã có cả sai lầm. Với bản lĩnh và dũng khí của mình, Đảng ta đã sớm nhận ra sai lầm và quyết tâm sữa chữa sai lầm, lấy lại lòng tin của dân vào Đảng. Đó là bài học quý cho công tác xây dựng đảng của Đảng ta.

Nhìn lại cải cách ruộng đất (thời kỳ 1954-1957) các nhà khoa học lịch sử, các chuyên gia xây dựng Đảng cho rằng, chủ trương cải cách ruộng đất là đúng với tình hình cách mạng lúc đó, song đáng tiếc trong tổ chức thực hiện đã có những sai lầm cả về tư duy và phương pháp, có biểu hiện tả khuynh, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ… Theo Giáo sư-tiến sỹ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cải cách ruộng đất chỉ là một phần trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc nhằm phân chia lại đất đai cho người nghèo. Ý nghĩa thì tốt nhưng, do nóng vội và học tập máy móc cách làm của nước ngoài, lại buông lỏng kiểm tra giám sát, có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực thi chính sách… dẫn đến kết quả không như mong muốn.

Phó giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc Phó giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cũng nhìn nhận, cải cách ruộng đất đã đem lại những kết quả mang tính chiến lược, nhưng trong thực hiện gặp phải sai lầm. Và, Đảng ta đã sớm nhận ra sai lầm, dũng cảm nhận lỗi trước đồng bào, kiên quyết sửa sai. Đó là dũng khí của Đảng Cộng sản. Chính với dũng khí đó mà Đảng ta đã lấy lại lòng tin cuả nhân dân và tiếp tục lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi trên mọi mặt trận.

Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc cho rằng: "Phải thừa nhận Cải cách ruộng đất đã mang lại thắng lợi đưa thực hiện được mục tiêu chiến lược mà cương lĩnh năm 30 đã nêu ra là cách mạng thổ địa, thực hiện khẩu hiệu dân cày có ruộng. Khi thực hiện Cải cách ruộng đất có một số sai lầm, cường điệu hóa đấu tranh giai cấp nên đã quá tải, quy sai nhiều thành phần, xử lý oan dối với một số cán bộ đảng viên của đảng… Điều này đã được Đảng nhận ra vào cuối năm 1956 và đã tiến hành công khai những sai sót và tiến hành sử sai chỉnh đốn tổ chức một cách nghiêm túc và hiệu quả".

Hội nghị Trung ương 10 Khóa 2 (tháng 10/1956), nhận định: “Bộ Chính trị đã nêu lên một số sai lầm có tính nguyên tắc trong cải cách rộng đất; do không bám sát thực tế, chủ quan, nóng vội dẫn đến nhiều xáo trộn, oan sai...”. Sau đó Trung ương Đảng đã đưa ra các yêu cầu chấn chỉnh sửa sai, khôi phục danh dự, xét lại án sai, bù đắp cho những người bị oan; Đồng thời các lãnh đạo cao nhất trong Ban chỉ đạo Cải cách ruộng đất nhận trách nhiệm về mình và chịu kỷ luật nghiêm. Tổng Bí thư Trường Chinh xin từ chức; Ông Hoàng Quốc Việt thôi Ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Lê Văn Lương rút khỏi Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ông Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng…Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, công khai khuyết điểm, sai lầm và thực hiện kỷ luật nghiêm đối với cán bộ cao cấp của Đảng không những thể hiện bản lĩnh của Đảng Cộng sản chân chính, mà còn cho thấy sự tiên phong gương mẫu, dám chịu trách nhiệm của những người cộng sản. Chính điều đó cùng với thái độ sự quyết liệt trong sửa sai đã lấy lại lòng tin của nhân dân vào Đảng, giữ vững được khối đại đoàn kết dân tộc.

Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Tâm-Giảng viên khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Văn Hóa Hà Nội cho rằng: "Thái độ chân thành, nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật, dám nhận trách nhiệm, thực hiện kỷ luật nghiêm, nên Đảng ta đã nhận được sự đồng tình của ủng hộ cả nhân dân. Chỉ sau hai năm việc sửa sai chỉnh đốn đảng đã hoàn thành".

Ông Đinh Quốc Thị, Hiệu trưởng trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) nhận xét: Việc Trung ương Đảng, Bác Hồ công khai nhận sai lầm và nghiêm túc phê bình, kiểm điểm, sửa sai kịp thời là những ứng xử tuyệt vời…Chính những điều đó mà Đảng Cộng sản giữ được vị trí “tối thượng” trong lòng nhân dân.

Từ thành công, sai lầm và sửa sai của Đảng trong cải cách ruộng đất, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học quý về lý luận cũng như thực tiễn trong quá trình lãnh đạo. Trước hết, để Đảng thực sự trong sạch vững mạnh phải kiên quyết chống chủ nghĩa chủ quan, khắc phục chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm, xây dựng tác phong, lề lối làm việc sát với nhân dân và thực tiễn cuộc sống, kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, phát huy tính sáng tạo cách mạng của toàn Đảng trong việc đề ra và thực hiện đường lối, phương châm, chính sách. Đặc biệt, phải luôn nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, thực hiện tốt tự phê bình, và phê bình, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thực, nói rõ sự thực và quyết tâm sửa sai của Bác Hồ, của Đảng ta trong cải cách ruộng đất đã và đang được Đảng ta phát huy trong các giai đoạn tiếp theo của cách mạng.

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh: "Thái độ chân thành nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Tinh thần đó đã thể hiện sự chân thành của đảng và sự nêu gương của lãnh đạo, đó là một thành công và bài học tốt cho xây dựng đảng. Nhìn thẳng sự thật nghiêm túc phê bình đã lan tỏa đến các giai đoạn sau này. Những điều đó chỉ có lợi cho đảng, cho cách mạng".

Cải cách ruộng đất nhằm phân chia lại đất đai cho người nghèo, thực hiện được khẩu hiệu “dân cày có ruộng”. Cuộc vận động ấy cǎn bản đã thắng lợi, Đảng ta đã nhìn thấy sai lầm, nghiêm túc nhận sai lầm và quyết tâm sữa chữa, đó là điều đáng trân trọng và là những bài học quý giá để Đảng ngày càng trưởng thành tiếp tục "lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác với tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo" như nhận định và lòng tin của nhân dân về chính đảng của mình.

(Theo vov.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

Kiên quyết bài trừ những kẻ thoái hóa, biến chất

Kiên quyết bài trừ những kẻ thoái hóa, biến chất

Kiên quyết chống và bài trừ những kẻ thoái hóa biến chất, đây là việc làm lớn nhất của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
9 tháng trước
1,051 lượt xem
“Lòng Dân yêu Đảng như là yêu con“

“Lòng Dân yêu Đảng như là yêu con“

Câu thơ khá bất ngờ nhưng giản dị và đáng yêu đó trong bài thơ dài “Ba mươi năm đời ta có Đảng” của nhà thơ Tố Hữu.
10 tháng trước
989 lượt xem
Đảng 90 mùa xuân bừng cháy khát vọng Việt Nam

Đảng 90 mùa xuân bừng cháy khát vọng Việt Nam

​Mùa Xuân khởi đầu cho một năm! Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội là Mùa Xuân khởi đầu cho Thời đại mới của dân tộc Việt Nam!
10 tháng trước
602 lượt xem