Mức hưởng BHYT năm 2020 thay đổi như thế nào?

Thứ 3, 18.02.2020 | 09:47:52
308 lượt xem

Lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng nên mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT cũng tăng tương ứng.

(Theo vov.vn)

  • Từ khóa