Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ 2, 13.01.2020 | 16:33:14
447 lượt xem

Chiều 13/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Tới dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Việt Anh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh Hội nghịNăm 2019, công tác Mặt trận được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Nổi bật đã làm tốt công tác tập hợp đoàn kết, tuyên truyền, vận động, phát huy tính sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tập hợp phát triển các tổ chức thành viên, củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Công tác an sinh xã hội được tăng cường, thực hiện tốt việc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của tỉnh năm 2019, với tổng số tiền thu được từ quỹ các cấp là 25 tỷ đồng.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh. Theo đó, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo chỉ đạo, điều hành; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt ở mức cao so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghịPhát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đánh giá cao những kết quả công tác mặt trận đã được trong năm 2019; đồng thời nhấn mạnh: 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia tích cực, hiệu quả quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, chú trọng thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08 của BCH Trung ương và Quy định số 124 của Ban Bí thư. 

Tập trung thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phong trào “Thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; nâng cao chất lượng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm. 

Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân để xứng đáng là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghịTiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng, đồng chí Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: trong năm 2020 MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trọng tâm là tích cực tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện tốt quy chế phối hợp, giám sát và phản biện xã hội. Trước hết là phối hợp chăm lo tết cho nhân dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách an vui, tiết kiệm, ý nghĩa. 

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương, cử bổ sung 3 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2014-2019.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 Đồng chí Phạm Quang Ngọc, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắcNhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 3 tập thể và 2 cá nhân được nhận cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu