Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II

Thứ 5, 29.04.2021 | 17:00:47
200 lượt xem

Ngày 29/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. 

Đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghịQuý I năm nay, Ban đại diện tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội, các cấp, các ngành có liên quan, tích cực triển khai kịp thời, có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến 31/3, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 2.717 tỷ đồng, đạt gần 96% kế hoạch, tăng 3,8% so với đầu năm, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số cho vay đạt hơn 252 tỷ đồng với 7.390 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ đến 31/3 đạt trên 2.710 tỷ đồng, tăng 3,74% so với đầu năm, cao hơn mức bình quân chung toàn quốc.

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách có trên 77 ngàn hội viên thuộc các hội đoàn thể có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, việc tiếp tục triển khai Đề án thanh niên khởi nghiệp theo Nghị quyết số 43 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp tục khuyến khích, tạo động lực cho đoàn viên thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, qua đó giúp giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận tập trung vào đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những vướng mắc, hạn chế; đồng thời đề xuất giải pháp để hoàn thành kế hoạch và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian tới.

Đồng chí Tống Quang Thìn phát biểu kết luận hội nghịKết luận hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Công tác cho vay ngày càng được mở rộng, chất lượng được nâng lên, đảm bảo đúng với tôn chỉ mục đích của công tác an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trọng tâm là tập trung nguồn lực ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban đại diện tổ chức kiểm tra giám sát theo kế hoạch đã xây dựng, kịp thời phát hiện những sai sót để chỉnh sửa, khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban giảm nghèo xã, phường, thị trấn, tổ tiết kiệm và vay vốn, cũng như hiệu quả sử dụng vốn của hộ vay, đảm bảo an toàn vốn của Nhà nước.

Đồng chí cũng đề nghị các Hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Triển khai nghiêm túc rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhất là việc kiện toàn tổ viên theo cụm dân cư liền kề để củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ, tránh việc cho vay chồng chéo, không đúng địa bàn cư trú, tăng cường sự giám sát giữa các tổ viên trong Tổ. 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Đề án của UBND tỉnh về xuất khẩu lao động. Trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Đề án trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025.

Đề nghị Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cho vay đối với người khuyết tật theo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh. 

Đối với các huyện, thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo nguồn lực cho công tác giảm nghèo trên địa bàn./.

Nguyễn Giang (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu